[English]

Point Nemo na Jadranu

(Jadranska točka nedohvata)


Gdje je, na svim oceanima svijeta, ona točka s koje bi mornar koji je s broda pao u more, morao najdalje plivati da se dokopa najbližeg kopna?

Za takve točke (naprimjer, "...gdje je na nekom otoku točka s koje bi galeb trebao najdalje letiti da se dokopa najbližeg mora...") u engleskom se jeziku često upotrebljava termin "pole of inaccessibility", koji bi mi mogli lijepo prevesti s "točka nedohvata".


Prije sada već tridesetak godina, kao jedna od mnogih sitnih (i relativno nevažnih) pokaznih vježbi geodetskih računskih operacija pomoću programskog alata zvanog "Hipparchus", u ono vrijeme u vlasništvu tvrtke od koje danas više nije ostalo ništa doli arhivska web-stranica, pojavila se je na 'netu skromna publikacija koju možete vidjeti ovdje. Relativno nedavno pridružila se je toj stranici i osuvremenjena inačica.

Autor ovih redaka nije mogao ni slutiti da će takva zemljopisna doskočica, namjenjena tek kolegama po zanatu, pod imenom "Točka Nemo" (engl. Point Nemo) zarobiti pažnu oceanskih jedriličara, pustolova u naslonjačima i pasioniranih sakupljača beskorisnih činjenica svake sorte i fele.

Začudo, svih ovih godina, autoru, koji obitava na obali tog mora, se nije javio baš nitko s jednostavnim pitanjem: a gdje bi se na Jadranskom moru nalazila takva točka, najudaljenija od bilo kojeg kopna? Otrantska su vrata relativno uska spojnica Jadrana sa Sredozemnim morem, pa je očito da takva mora postojati, a i površni pogled na zemljovid omogućiti će bilo kome da "odoka" prilično točno označi 'jadranski Point Nemo', negdje "oko sredine" velikog bazena južnog Jadrana.

Rekao bi netko, da će računskim putem odrediti precizne položajnice takve točke na ubavom ali sićušnom Jadranskom moru bit kud i kamo jednostavnije nego li slični račun izvesti sa milijunima točkaka smještenh u beskrajnom prostranstvu Tihog oceana.

Pomalo neočekivano, sasvim je obrnuto.

Položaj te točke na Jadranu je u blizini središta kružnice, kojoj se na sjevernom dijelu oboda nalaze mnoge točke na otocima i otočićima južnog Jadrana, koji su svi od nje na približno jednakoj udaljenosti. Na, južnoj, talijanskoj strani, obalna crta jugoistočno od Barija proteže se u smjeru manje-više okomitom na spojnicu s točkom na moru kojoj želimo odrediti položajnice. Račun je stoga potrebno izvoditi s većom točnošću, a utjecaj sitnih netočnosti ili nesigurnosti u to što je u prirodi obalna crta koju treba prikazati na zemljovidu - pa je tako i opisati brojevima u datoteci položajnica - imati će mnogo veći utjecaj na ishod računskog postupka.

Rezultat takvog računa, uz korištenje iste izvorne datoteke obalne crte kao i u drugoj od gore navedenih stranica (Open Street Map data, cf.: "...Nemo Revisited...") je ovakav:

Najudaljenija točka na moru:
41°33'42.545" 18°07'07.548"
Dok su tri, njoj njezine najbliže točke na kppnu ove:
42°16'07.195" 18°46'30.425" Rt Platamuni (Crna Gora)
40°57'22.196" 17°18'32.612" Porto Monopoli (Italija)
40°46'05.582" 17°40'45.031" Carovigno (Italija)
Tri točke na obali udaljene od one na moru 95544.548 metara (95.545 km). Sve su ove položajnice sjeverne zemljopisne širine (φ) i istočne dužine (λ). Točke na kopnu imenovane su prema toponimima u čijoj se blizini nalaze. Kutne vrijednosti geografske širine i dužine, izražene u decimalnim stupnjevima su ove:
41.56181813, 18.11876337
42.2686654, 18.7751181
40.9561656, 17.3090589
40.7682171, 17.6791752

Prikaz računa na zemljovidu izgleda ovako:Zanimljivo je pogledati (maps.google.com) okolinu točaka na kopnu, kako ih je odredio račun:

Rt Platamuni


Porto Monopoli


Carovigno

Za razliku od one računske vježbe na južnom Tihom oceanu od prije tri desetljeća, bliske točke na kopnu u ovom su slučaju sasvim pristupačne. Evo dakle prilike radoznalima: treba posjetiti sve tri, i neposredno im odrediti položaj s kakvim jednostavnim GPS uređajem, ali takvim koji omogućuje ne samo trenutačno očtanje položajnica, nego i očitanje prosječne vrijednost mjerene tijekom vremena (sat do dva je najčešće više nego dovoljno).

S tako određenim položajnicama moguće je ponoviti završni korak računa uz pomoć programa koji je dio besplatne, javno dostupne programske biblioteke autora ove web-stranice, koju je moguće naći i preuzeti ovdje. Hoće li, i u kojoj mjeri, to rezultirati točnijim ishodom računa?

Moguće je naravno izabrati i koje druge tri (ili pak samo jednu ili dvije, različite od gore navedenih) točke, pa s njima ponoviti račun - i tako, ako se vrijednost udaljenosti od sve tri točke na kopnu do one na moru poveća i pri tom ostane jednaka za sve tri točke i da istovremeno ne postoji nijedna druga njoj bliža obalna točka, odrediti, za vjerojatno vrlo male iznose, sveudilj točnije polažajnice "Jadranske Točke Nemo".


Sadržaj je objavljen je u skladu sa Creative Commons ByNcNd licencom.

Author: [Hrvoje Lukatela]